Products>VERWYSINGSBYBEL: Afrikaans 1983-vertaling

VERWYSINGSBYBEL: Afrikaans 1983-vertaling

Overview

Volledige Verwysingsbybel in Afrikaans 1983-vertaling met herformulerings tot en met 1992. Hierdie funksioneel-ekwivalente Bybelvertaling is so getrou moontlik uit die bronteks vertaal en slaag uitstekend in sy doel om Afrikaanssprekendes aan te spreek in 'n eietydse dog waardige Afrikaans. Die Verwysingsbybel is ideaal vir intensiewe Bybelstudie.

 • Uitgebreide voetnote en kruisverwysings: Meer as 28 000 addisionele voetnote en kruisverwysings.
 • Plekname: Bodemformasies, lande, streke en stede in die Afrikaans 1983-vertaling met wisselname en benaderde afstande.
 • Woordelys: 'n Uitgebreide woordelys waarin woorde wat in die Afrikaans 1983-vertaling voorkom kortliks bespreek word.
 • Konkordansie: 'n Kernkonkordansie met 'n indeks van belangrike woorde in die Afrikaans 1983-vertaling. Dit is bedoel as 'n hulpmiddel vir die naslaan van woorde en uitdrukkings. Anders as in gewone konkordansies, word in die meeste gevalle die verband waarin die woorde voorkom ook aangegee, sowel as teksverwysings.

Key Features

 • Volledige Verwysingsbybel
 • Afrikaans 1983-vertaling
 • Funksioneel-ekwivalente Bybelvertaling
 • Uitgebreide voetnote en kruisverwysings
 • Inleiding tot elke boek in die Bybel
 • Plekname
 • Uitgebreide woordelys
 • Konkordansie

Product Details

 • Title: Verwysingsbybel
 • Translators: Bible Society of South Africa
 • Publisher: Bible Society of South Africa
 • Publication Date: 1998

In the Logos edition, this volume is enhanced by amazing functionality. Important terms link to dictionaries, encyclopedias, and a wealth of other resources in your digital library. Perform powerful searches to find exactly what you’re looking for. Take the discussion with you using tablet and mobile apps. With Logos Bible Software, the most efficient and comprehensive research tools are in one place, so you get the most out of your study.

About the Bible Society of South Africa

Bible Society of South Africa provides affordable Bibles for South Africans in their own language and in suitable formats so that all may experience the life-giving message of the Word of God. This organization has been providing the Scriptures to South Africans since 1820 and is a full member of the United Bible Societies, a family of one hundred and forty-six Bible Societies operating in over two hundred countries.