Logos Bible Software
Sign In
Products>Bibelen: Den Hellige Skrifts kanoniske Bøger (Danish Common Language Version) (CLV)

Bibelen: Den Hellige Skrifts kanoniske Bøger (Danish Common Language Version) (CLV)

Publisher:
ISBN: 9788775232864

Digital Logos Edition

Logos Editions are fully connected to your library and Bible study tools.

$26.99

Print list price: $29.95
Save $2.96 (9%)

Overview

Logos is pleased to offer the 1992 Danish Common Language version of the Bible. This version is the latest in a heritage reaching back to 1524, when King Christian II commissioned the first-ever Danish translation, modeled on Luther’s German translation. The 1992 Danish Bible replaces the 1931 Old Testament and the 1948 New Testament.

 • Translated into common Danish
 • Fully searchable and easy to use

Most Highlighted Verses in Bibelen. Den hellige Skrifts kanoniske Bøger

Matthæusevangeliet 11.28–30: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let.«

Johannesevangeliet 3.14–18: Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Johannesevangeliet 6.35: Jesus sagde til dem: »Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste.

Paulus' Brev til Romerne 1.16–17: For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde, først, og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro – som der står skrevet: »Den retfærdige skal leve af tro.«

Paulus' Brev til Romerne 8.37–39: Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.

Paulus' Brev til Romerne 10.17: Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord.

Paulus' Andet Brev til Korintherne 5.21: Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham.

Paulus' Brev til Galaterne 6.14: Men gid det aldrig må ske for mig, at jeg er stolt af andet end af vor Herre Jesu Kristi kors; ved ham er verden blevet korsfæstet for mig, og jeg for verden.

Paulus' Brev til Filipperne 1.21: Thi for mig er livet Kristus, og døden en vinding.

Paulus' Brev til Filipperne 4.4–9: Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak.

 • Title: Bibelen: Den Hellige Skrifts kanoniske Bøger
 • Publisher: Danish Bible Society
 • Publication Date: 1992

Reviews

12 ratings

Sign in with your Faithlife account

 1. Emil Schjelde Kofoed
 2. Hans Kjærgaard
 3. Peter Makovini
 4. Lars Bo Olesen
 5. Finn Kier-Hansen
  Great to have access to a Bible in my native language! It is though very obvious that a Danish Bible is not well fitted into the Logos-system developed in an English speaking enviroment.
 6. Kevin Morgan

  Kevin Morgan

  9/29/2015

  The only three starts isn't because of the actual translation itself, but because of Det Danske Bibelselskabs insatiable need to keep a monopoly on the Authorised Danish Translation of the Holy Scriptures and the Apocrypha. Most Bibles are just free and wonderfully integrated with Logos. Not this one though! Bummer that they aren't more generous with God's word.
 7. Emil Brande Bahn Petersen
 8. Gunnar Bruhn

  Gunnar Bruhn

  4/12/2015

  And looking forward to use the danish UI - before Jesus is coming to sort things out.
 9. Tobias Samuel Kjærgaard Jacobsen
  I'm really looking forward to have this! And it's exiting to hear about upcoming danish Logos ressources Robert!
 10. Mark Banjas

  Mark Banjas

  1/28/2015

$26.99

Print list price: $29.95
Save $2.96 (9%)